Σάββατο, 21 Απριλίου 2012

Συνθετικά μόρια XNA μιμούνται το DNA και το RNA


Ένα ιστορικό βήμα έγινε στο πεδίο της συνθετικής βιολογίας, το οποίο αλλάζει δραματικά τα έως τώρα δεδομένα, καθώς Bρετανοί, Aμερικανοί, Bέλγοι και Δανοί επιστήμονες κατάφεραν για πρώτη φορά να μιμηθούν τα δύο βασικά μόρια της ζωής, το DNA και το RNA και να δημιουργήσουν συνθετικές εκδοχές τους, με την ονομασία ΧΝΑ.

Με μία διαφορετική μέθοδο, τεχνητά μόρια «πέρασαν» πληροφορίες σε άλλα μόρια και το κρίσιμο ερώτημα τώρα είναι αν αυτά τα μόρια ΧΝΑ μπορούν να εισαχθούν μέσα σε κύτταρα. Τα τεχνητά μόρια έχουν και την ικανότητα εξέλιξης των ειδών μέσω της προσαρμοστικότητας στο περιβάλλον.

Το επίτευγμα αυτό ανοίγει νέους δρόμους για τη βιοτεχνολογία και την ιατρική, αλλά και για τη δημιουργία νέων μορφών ζωής, καθώς όπως αποδείχθηκε το DNA και το RNA δεν είναι πλέον τα μόνα μόρια που έχουν την ικανότητα να μεταφέρουν τη γενετική πληροφορία μέσω της κληρονομικότητας. Επίσης, η ανακάλυψη αυτή δείχνει ότι η ζωή κάπου αλλού στο σύμπαν, μπορεί να βασίζεται σε διαφορετική χημεία από τη γήινη.

Οι ερευνητές του Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας του Συμβουλίου Ιατρικών Ερευνών της Βρετανίας δημιούργησαν έξι διαφορετικά μόρια ΧΝΑ, που μοιάζουν με το DNA και το RNA. Το πέτυχαν αντικαθιστώντας τα σάκχαρα, που αποτελούν μέρος των τελευταίων, δηλαδή τα αρχικά γράμματα D δεοξυριβόζη και R ριβόζη.

Επειδή όμως διατήρησαν στο ΧΝΑ τις ίδιες νουκλεοβάσεις με εκείνες του DΝΑ, τα δύο μόρια, το φυσικό και το τεχνητό, μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και να σχηματίσουν μία σταθερή διπλή έλικα από κοινού. Έτσι οι Βρετανοί επιστήμονες δημιούργησαν πολυμεράσες, συνθετικά βοηθητικά μόρια που μεταγράφουν τον κώδικα του ΧΝΑ σε DNA και αντίστροφα. Με τον τρόπο αυτό, η ίδια η διαδικασία της εξέλιξης ενθαρρύνεται πλέον και με εργαστηριακό τρόπο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου