Τετάρτη, 9 Μαΐου 2012

Νέο σήμα κινδύνου από τα ΑΕΙ

Άμεση λύση στο θέμα της χρηματοδότησης

Η ανάγκη να δοθούν από το υπουργείο Παιδείας λύσεις στα επείγοντα θέματα της χρηματοδότησης των πανεπιστημίων και των διοικητικών τους προβλημάτων αναδείχθηκε στη σημερινή δεύτερη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας για τα ΑΕΙ

Η επιτροπή έθεσε μόνο τα επείγοντα ζητήματα, λόγω της ρευστής πολιτικής κατάστασης. Οι πανεπιστημιακοί προέβλεψαν μάλιστα πως από 1ης Ιουλίου δεν θα υπάρχει καθόλου χρηματοδότηση, από 1ης Σεπτεμβρίου δεν θα υπάρχουν διοικήσεις στα ιδρύματα (Σύγκλητοι και Πρυτανικές αρχές) και ότι σε πολλές σχολές δεν θα υπάρχουν κοσμήτορες και πρόεδροι.

Το συντονιστικό όργανο της Συνόδου πρυτάνεων, που συνεδρίασε την Τρίτη στο Μετσόβιο, ανακοίνωσε σήμερα ότι «σε αυτές τις δραματικές συνθήκες για την ανώτατη εκπαίδευση, η Σύνοδος πρυτάνεων αισθάνεται την ανάγκη να καταθέσει για άλλη μια φορά τις προτάσεις που διατυπώθηκαν στην έκτακτη Σύνοδο του Λαυρίου, τον Δεκέμβριο του 2010 και οι οποίες δεν λήφθηκαν υπόψη στην κατάρτιση και ψήφιση του Νόμου 4009/2011».

Σύμφωνα με αυτές τις προτάσεις, ζητείται η αποκατάσταση των ακαδημαϊκών και διοικητικών αρμοδιοτήτων των συγκλήτων και η επαναφορά των Τμημάτων και των Τομέων, ως θεμελιωδών ακαδημαϊκών και διοικητικών μονάδων.

Επιπλέον, ζητείται η άμεση εκλογή των πανεπιστημιακών αρχών (πρυτάνεων, κοσμητόρων, προέδρων κ.α.) από τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και η διασφάλιση της δημόσιας χρηματοδότησης των πανεπιστημίων και η αποδέσμευση της από την ακαδημαϊκή αξιολόγηση. Ζητείται, τέλος, η θεσμική και οικονομική διασφάλιση της φοιτητικής μέριμνας (σίτιση, στέγαση κ.α.), καθώς και η ανάκληση των κανονιστικών πράξεων εφαρμογής, που αφορούν τον οργανισμό οργανωτικών επιτροπών και την θέσπιση της ταξινομικής ψήφου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου