Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

New Media - Νέες Τεχνολογίες

Ο ορισμός των New Media αναφέρεται στις τεχνολογίες που υπάρχουν και συνεχώς εμφανίζονται και αναπτύσσονται στην αγορά κυρίως με ψηφιακή μορφή.
Τα New Media περιλαμβάνουν τεχνολογίες οι οποίες έχουν να κάνουν με το διαδίκτυο, τη δημιουργία ιστοσελίδων και διαδικτυακών εφαρμογών, όπως είναι τα Social Media, Video Games είτε αυτά είναι online είτε τοπικά σε προσωπικό υπολογιστή, τα CD-ROM & DVD που χρησιμοποιούμε για τη συγγραφή ήχου και εικόνας και γενικά ότι περιλαμβάνει ψηφιακή μορφή είτε σε υλικό είτε σε λογισμικό.

Δε μπορούμε να δώσουμε το χαρακτηρισμό New Media σε τηλεοπτικά προγράμματα (μέχρι πρότινος τουλάχιστον), σε περιοδικά, βιβλία και εφημερίδες εκτός και αν οι τεχνολογία στην οποία θα εκτυπωθούν και θα χρησιμοποιηθούν είναι σε ψηφιακή μορφή, όπως είναι τα E-books.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου