Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΜΜΕ


Ο Υπουργός Οικονομικών κατέθεσε τη δική του τροπολογία στη δέσμη τροπολογιών, που κατέθεσαν βουλευτές από τα περισσότερα κόμματα, για το εργασιακό καθεστώς των εργαζόμενων στα δημόσια ΜΜΕ...
Ο κύριος Βενιζέλος υποστήριξε οτι τα προβλήματα που έχουν προκύψει αφορούν σε ¨ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής¨ για τον κλάδο όσων προβλέπει η νομοθεσία για το ενιαίο βαθμολόγιο και μισθολόγιο...Σύμφωνα με τον Υπουργό ο νόμος δεν μετατρέπει σε δημόσιους υπαλλήλους τους δημοσιογράφους και αφορά "μόνο στο ζήτημα των αποδοχών του επαγγέλματος...
Αναλυτικότερα, δληλωσε οτι έχει εξηγήσει επανηλημένα και ιδιαίτερα στο δημοσιογραφικό κόσμο, οτι το ζήτημα ρυθμίζεται από τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο για το βαθμολόγιο και το ενιαίο μισθλόγιο...
Επειδή, όμως, είναι προφανές ότι έχουν προκύψει ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής των ρυθμίσεων αυτών και επειδή τέτοια προβλήματα έχουμε και με άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και προκειμένου να τιμήσουμε το γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθμός συναδέλφων ανέλαβε την πρωτοβουλία να καταθέσει αυτές τις τροπολογίες, με την ανοχή των κομμάτων, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του ζητήματος και παρότι το νομοσχέδιο είναι ένα νομοσχέδιο που εισηγείται το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, θα ήθελα να δεχθεί το Σώμα αντί των βουλευτικών τροπολογιών που έχουν κατατεθεί, να γίνει δεκτή μία υπουργική τροπολογία που καταθέσαμε ο κ Παπουτσής κι εγώ πριν από λίγη ώρα...

Η πρώτη ρύθμιση αποσαφηνίζει το ζήτημα του εσωτερικού ορίου που έχει τεθεί από το μισθολόγιο στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, σε σχέση με την εκπαιδευτική κατηγορία κάθε εργαζομένου. Δεν είναι μόνον οι δημοσιογράφοι οι οποίοι έχουν προσληφθεί με την ιδιότητα του δημοσιογράφου και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το τυπικό προσόν της εκπαιδευτικής βαθμίδας... Έχουμε και σημαντικές εταιρείες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπου υπάρχει εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό το οποίο βρίσκεται σε μία μέση ή και χαμηλή βαθμίδα εκπαίδευσης, που έχει τύχει εξειδίκευσης, που έχει πολύ σημαντικά προσόντα, που προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες και πρέπει να αμείβεται αναλόγως... Υπάρχουν, για παράδειγμα, τεχνικοί της ΕΑΒ, οι οποίοι μπορεί να είναι και ΥΕ κατηγορίας, αλλά έχουν πολυετή εκπαίδευση σε εξειδικευμένες αεροπορικές εταιρίες του εξωτερικού και είναι περιζήτητοι ως τεχνικοί... Αυτό κατά μείζονα λόγο ισχύει για τους δημοσιογράφους... Άρα, γι’ αυτές τις περιπτώσεις θα μπορούμε να εξαιρούμε απ’ αυτό το εσωτερικό όριο της ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ κατηγορίας αυτές τις ομάδες προσωπικού στις οποίες αναφέρθηκα... Η δεύτερη ρύθμιση αποκαθιστά ένα ερμηνευτικό πρόβλημα που είχε προκύψει στη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του Κεφαλαίου Α΄ του σχετικού νόμου περί ΔΕΚΟ και αυτές του Κεφαλαίου Β΄... Σας θυμίζω ότι σύμφωνα με τη ρύθμιση που έχουμε ψηφίσει πριν από ενάμιση περίπου μήνα και ισχύει, στις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ΔΕΚΟ το όριο που έχει τεθεί είναι μείωση 35% των αποδοχών, σε σχέση με τις αποδοχές όπως αυτές αποτυπώνονταν στις 31 Δεκεμβρίου του 2009...

Στις ΔΕΚΟ του Κεφαλαίου Α΄ το όριο που έχει τεθεί είναι μεσοσταθμικά 1.900 ευρώ το μήνα, μέγιστο όριο. Πολλές φορές όμως αυτό το όριο υπερβαίνει το 35% της μείωσης με αφετηρία τις αποδοχές της 31ης Δεκεμβρίου του 2009... Αυτό μπορεί να ισχύει και στην περίπτωση της ΕΡΤ αλλά και σε άλλες περιπτώσεις... Το είχαμε ρυθμίσει ειδικά στο νόμο για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και το σωστό είναι, όπως απεδείχθη από την ως τώρα συζήτηση, η ρύθμιση που κάναμε για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία να επεκταθεί και στις υπόλοιπες ΔΕΚΟ αυτής της κατηγορίας... Άρα, όταν το μεσοσταθμικό όριο του 1.900 είναι χαμηλότερο από αυτό του 35%, ισχύει το ευνοϊκότερο όριο του 35%... Η τρίτη ρύθμιση, η οποία αφορά ειδικότερα τους δημοσιογράφους που εργάζονται στο δημόσιο –στην παλαιά Γενική Γραμματεία Τύπου και τώρα στις Γενικές Γραμματείες Επικοινωνίας και Ενημέρωσης- λέει ότι ακριβώς επειδή αυτοί δεν έχουν προσληφθεί με τυπικά προσόντα, αλλά έχουν προσληφθεί επί τη βάσει της ιδιότητάς τους, αυτή του δημοσιογράφου, και με ειδική διαδικασία, με κοινή απόφαση των συναρμοδίων Υπουργών, του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου Υπουργού για την υπηρεσία αυτή, θα ρυθμίζεται το θέμα των αποδοχών, έτσι ώστε να είμαστε εναρμονισμένοι και με το βαθμολόγιο-μισθολόγιο, αλλά και με τα όσα προβλέπει η συλλογική σύμβαση για τους όρους άσκησης του επαγγέλματος του δημοσιογράφου...

Όμως, οι αποδοχές θα ρυθμιστούν με κανονιστική πράξη, όχι με τη συλλογική σύμβαση... Αυτό νομίζω ότι είναι σαφές... Αυτά, λοιπόν, τα έχω εξηγήσει, όπως είπα και προηγουμένως, στους εκπροσώπους των εργαζομένων και πιστεύω ότι με αυτή τη ρύθμιση ικανοποιείται το σύνολο σχεδόν των ζητημάτων που είχαν τεθεί προς συζήτηση... Υπάρχει ένα ακόμη θέμα που αφορά τη λειτουργία της δημόσιας τηλεόρασης που είναι το ζήτημα της υπερωριακής απασχόλησης και της απασχόλησης ημέρες αργίας... Αυτό όμως είναι ένα ζήτημα, το οποίο θα δούμε σε μερικές εβδομάδες, στο νέο έτος, γιατί δεν αφορά μόνο τη δημόσια τηλεόραση... Αφορά πάρα πολλές υπηρεσίες, πάρα πολλούς φορείς, οι οποίοι έχουν 24ωρη λειτουργία και πρέπει να δούμε στις περιπτώσεις αυτές τι γίνεται σε σχέση με την υπερωριακή αμοιβή ή τι γίνεται σε σχέση με τα εξαιρέσιμα... Αυτό, λοιπόν, θα το δούμε συνολικά, όπως είπα προηγουμένως...

Σε σχέση, λοιπόν, με την τροπολογία με γενικό αριθμό 630 και ειδικό 25, θα ήθελα να παρακαλέσω το Σώμα να δώσει τη συναίνεσή του και να την εντάξουμε στο νομοσχέδιο... Ως εκ τούτου, δεν μπορούν να γίνουν δεκτές οι συναφείς τροπολογίες που έχουν κατατεθεί από τους συναδέλφους και θα ψηφιστεί αυτή η τροπολογία...


Γκότση Μαρίνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου