Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

Μετά την ΕΡΤ ποιος έχει σειρά;Πάνω από 2000 εργαζόμενη στην ΕΡΤ χάσανε της δουλειές τους, έτσι ώστε να εκταμιευθούν κανονικά η επόμενες δόσης. Ωστόσο η Τρόικα συνεχίζει να είναι δυσαρεστημένη και επιμένει σε περισσότερες απολύσεις. Υπολογίζεται ότι μέχρι το τέλος του 2013 περίπου 25.000 δημόσιοι υπάλληλη θα χάσουν της θέσης τους, για να μπορέσει τα κράτος να αποταμιεύσει εύκολα της δόσεις του δανείου και να αφήσει ευχαριστημένη την Τρόικα. Αναμένεται μέσα στην εβδομάδα να ανατεθεί το νομοσχέδιο στην βουλή με τους 40 οργανισμούς που θα καταργηθούν ή θα συγχωνευτούν οι οποίοι είναι:

·                                 ΜΟΔ Α.Ε. Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας,
·                                 Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου,
·                                 Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας,
·                                 Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομίας,
·                                 Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών,
·                                 ΕΚΕΠ –ΕΚΕΧΧΑΧ Εθνική Χαρτοθήκη,
·                                 Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών,
·                                 Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό,
·                                 Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου,
·                                 Ινστιτούτο Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων,
·                                 Ινστιτούτο Κρητικού Δικαίου,
·                                 Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου,
·                                 Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων,
·                                 Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών,
·                                 Ελληνική Θαλάσσια Ένωση,
·                                 Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων,
·                                 Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Εθνικής Άμυνας,
·                                 Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας,
·                                 Κέντρο Ερευνών και Θεμάτων Ισότητας,
·                                 Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας της Κορίνθου,
·                                 Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,
·                                 Εθνικό Ίδρυμα Μελετών «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» ο Γέρος του Μόρια,
·                                 Διεθνής Ακαδημία Ελευθερίας,
·                                 Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων,
·                                 Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων,
·                                 Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων,
·                                 Οργανισμός Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης,
·                                 Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας,
·                                 Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης Ελλάδας,
·                                 Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας,
·                                 Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης,
·                                 Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις Α.Ε.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου